ADALAR ÇALIŞMA GRUBU

Büyükada

Adaların Sorunları

2019 yılında grubumuzu oluşturduktan sonra pek çok kez bir araya gelerek Adaların sorunlarını aramızda görüşüp belirledik ve bunları kısa, orta ve uzun vadede çözümlenecek sorunlar olarak gruplara ayırdık. Ulaşım sorununu adaların önemli bir sorunu olarak ayrı bir başlık altında değerlendirmenin daha doğru olacağına karar verdik.

Belirlediğimiz sorunları öncelikle Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem Gül ile paylaştık, daha sonra Adalar Kaymakamı ve Adalar Emniyet Müdürüne birer dosya halinde sunduk. Adalar yerel yönetimi ile görüştükten birkaç ay sonra bu sorunları ve ürettiğimiz çözümleri Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörüne ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na sunduk. Sözlü olarak bu sorunların nasıl düzeltilebileceği konusundaki kanaatlerimizi de kendilerine ilettik.

Kısa Vadede Çözümlenebilecek Sorunlar (1-2 ay)

 • Lokanta, kafe, bakkal, market, manav vb. işletmelerin kendilerine resmi olarak ayrılan kullanım alanının dışına çıkmaması sağlanmalı, esnafın yolları daraltması önlenmelidir.
 • Lokantalarda hanutçuluğa son verilmelidir.
 • Seyyar satıcıların sokak ve kaldırımları işgal etmemesi, gerekiyorsa bunlara bir yer gösterilmesi sağlanmalıdır.
 • Temizlik, çöp, ilaçlama işlerine önem verilmesi, ilaçlama işlemlerinin daha sık yapılması ve temizlik personelinin artırılması ve denetlenmesi gerekmektedir.
 • Başıboş kedi ve köpeklere bir çözüm bulunmalıdır (kısırlaştırma ve barınak gibi).
 • İtfaiye ve ambulans yolları her zaman açık tutulmalıdır.
 • Faytonların birbiriyle yarış etmesi ve müzik çalınması yasaklanmalı, akşam fenerlerini yakma zorunluğu getirilmelidir.
 • Çöp araçları ve kamuya ait araçların iskele bölgesine giriş-çıkış saatleri düzenlenmelidir.
 • Faytonların turist kafilelerinin adaya geldiği saatlerde adalı halka da hizmet vermeleri sağlanmalı, gerekirse o saatlerde ayrı hat açılmalıdır.
 • Uyuşturucu madde kullanımıyla etkin şekilde mücadele edilmelidir.
 • İskelede gelen yolcuları plajlara yönlendiren şahısların görüntüleri düzenlenmeli, birbirlerine hitap şekilleri konusunda uyarılmalı, gürültü yapmaları ve kendi aralarında müşteri kapma kavgaları önlenmelidir.

Orta Vadede Çözümlenebilecek Sorunlar (1 yıl içinde)

• Ada ön görünümü ve estetiğine önem verilmelidir. Adanın Kültürel kimliğinin ilk algısının yaratıldığı kısım, Büyükada’da iskele meydanı ve saat kulesi civarı, diğer adalarda iskele meydanları ve ada merkezidir. Buralardaki tabela kirliği, farklı saçak, tente ve sundurma kullanımı, farklı renk ve boyutlarda masa, iskemle kullanımı, nargile karmaşası giderilmeli ve belirli bir düzen sağlanmalıdır. Bu düzen ada kavramına uygun olmalıdır.

• Yollar ve kaldırımlar daha bakımlı olmalıdır.

• Parkların daha düzenli hale getirilmesi sağlanmalı, yeni park alanları oluşturulmalıdır.

• Adalar genelinde çöp kovası ve konteyner sayısı artırılmalı, bunlar ada kavramına uygun olmalıdır.

• Lokantalar bölgesine sık aralıklarla çöp konteynerleri konulmalıdır.

• Adalardaki WC sayısı artırılmalı, modernize edilmeli ve sık sık temizlenmelidir.

• Büyükada vapur iskelesinin üst katı sosyal etkinlikler için kullanılmalıdır.

• Sahildeki lokantaların önünden saat 11.00-24.00 arası araç geçmemelidir.

• Sahillerdeki lokanta sayısı artırılmamalı, sahille vatandaşın arasına engel konulmamalı, sahil gezinti alanı olmalıdır.

• Her adanın girişine renkli turistik bir harita konmalıdır.

• Eğitim amaçlı olarak kalabalık olan yerlere ve güzergahlara uyarıcı tabelalar konmalıdır.

• Sağlık sistemi özellikle yaz aylarında ihtiyacı karşılayamamaktadır. İlgili birimlerle görüşülüp bunun düzeltilmesi gerekmektedir.

• Deprem, Adalar için Aysbergin su altında görülmeyen kısmını oluşturmaktadır. Adalar için ciddi bir sorundur. Ada halkının bu konuda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

• Sportif aktiviteler artırılmalı; kros yarışları, yüzme yarışları, yelken yarışları düzenlenmelidir.

• Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek Adalar halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, Adalar’daki resmi kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlanmalıdır. Adalar afet planının bir an önce hazırlanması gerekmektedir.

• Mart ayı sonundan başlayarak, üreme mevsimleri gelmeden sinek ve böceklerle etkin mücadele edilmelidir.

• Adalardaki polis ve zabıta personeli sayıları (özellikle yaz aylarında) artırılmalıdır.

• Heybeliada sahilinde bulunan ve toplam 6 adet olan vapur ve motor iskeleleri girişte hiç estetik olmayan bir görüntü oluşturmaktadır. Bu iskelelerin asgari sayıya indirilmesi iyi olacaktır.

• Heybeliada'da pazar alanın düzenlenmesi, başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi gerekmektedir. 

• Heybeliada ve Kınalıada’da kanalizasyon ve temiz su borularının bakımının yapılması gerekmektedir; özellikle aşırı yağışlarda bu adaları sahil bölgeleri kanalizasyon suyu altında kalmaktadır. Ada genelinde bazı mazgallardan aşırı koku gelmektedir.

• Kınalıada sahili şezlong kiralayan şahıslar tarafından işgal edilmiş haldedir; ada halkı istediği her yerden ücret ödemeksizin deniz girememektedir. Ada halkına bu hak tanınmalıdır. Kınalıada’nın Burgazada’ya bakan sahil kısmına halk plajı yapılmalı ve günü birlik gelen halk bu bölgeye yönlendirilmelidir.

• Kınalıada’da radyasyon yayarak halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden TV anteni kaldırılmalı, üzerinde yerleşim olmayan başka bir adaya transfer edilmelidir.

• Adalarda sık sık orman yangınlarıyla karşılaşılmaktadır. Bunların da büyük bir kısmına ne yazık ki günübirlik ziyaretçiler sebep olmaktadır. Günübirlik ziyaretçilerin mangal yakması yasaklanmalıdır. Orman alanlarının temizliğine önem verilmelidir. Hafta sonları buralarda atlı zabıtalar denetimi sağlayabilir.

Uzun Vadede Çözümlenebilecek Sorunlar (1-5 yıl içinde)

• Bazı sokak, cadde ve meydanlara Adalarımızda iz bırakmış önemli kişilerin isimleri verilmelidir.

• Ada halkının katılabileceği kültürel faaliyetlere ve eğitime çok önem verilmelidir.

• Fayton festivali yapılmalıdır.

• Ormanların korunmasına özel önem verilmelidir.

• Çarpık yapılaşmaya asla izin verilmemeli, adaların ön görünümüne ve estetiğine önem verilmelidir. (Adanın Kültürel kimliğinin ilk algısının yaratıldığı bölge Büyükada'da iskele meydanı ve saat kulesi civarı, diğer adalarda iskele meydanlarıdır. Ada merkezlerinde tabela kirliği, farklı saçak ve sündürme kirliliği, farklı masa, iskemle, nargile karmaşasından kurtulup belli bir düzen sağlanmalıdır).

• Sokak lambalarının hep aynı formda olması sağlanmalıdır.

• Adalar ilçesi, tarihi binalar bakımından İstanbul’un hemen hemen en zengin ilçesidir. Bu özelliği, adalara tabiat güzelliği yanı sıra tarihi zenginlik de katmaktadır. Ne yazık ki bu tarihi ve estetik güzelliği bulunan binaların bir kısmı çökmeye yüz tutmuş halde olup zamanla birer ikişer çökmektedir. Bu çöküş hem adların tarihi kimliğine zarar vermekte hem de çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tarihi binaların çöküşüne izin vermemek ve bu binaları belirleyip restore ederek tekrar tarihi dokuya kazandırmamızın önemli olduğuna inanmaktayız.

• Mevcut binaların dış görünümünün güzelleştirilmesi gerekmektedir.

• Cam atölyelerinin açılması, teşvik edilmesi, adalara özgü hediyelik eşya üretilmesi sağlanmalıdır.

• Adaların karakterine uygun sanat faaliyetlerinin artırılması gereklidir.

• Doğal ve tarihi sit alanı ve açık bir müze gibi olan adalarımızın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması sağlanmalı, bununla ilgili başka çalışan gruplarla işbirliği yapılmalıdır.

• Müze, merkeze veya merkeze çok yakın ve ulaşımı kolay olan bir yere nakledilmelidir.

• Kütüphane kurulmalı, bu kütüphanede adalarda yaşamış ve yaşamakta olan yazarların eserlerine de mutlaka yer verilmelidir. Yazarların ada ile ilişkileri, eserleri ve kısa özgeçmişleri çerçevelenerek sergilenmelidir.

• Yaz-kış kullanılabilecek bir kültür merkezi kurulmalı, kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmelidir. Adaların karakterine uygun sanat faaliyetleri artırılmalıdır. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hafta sonlarına gelecek şekilde ulusal ve uluslararası kültürel ve folklorik festivaller planlanmalıdır.

• Gençlerimizin giderek adadan uzaklaştığını gözlemlemekteyiz. Onlara tekrar adayı sevdirmek, adalarda zaman geçirmelerini sağlamak için gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerekmektedir.

• Alt Genç Grubu ve Üst Genç Grubu olarak Eğlence Parkları, Spor Faaliyetleri hazırlanmalı ve yazlık ön eğitim yuvaları 3-6 yaş için faaliyete geçirilmelidir.

• Her adada Belediyece düzenlenmiş, ücretsiz veya çok uygun ücretle halkın denize girebileceği bir plaj olmalıdır.

• Heybeliada veya Büyükada'da bir botanik parkı oluşturulmalıdır.

Adalar Çalışma Grubu

E-MAIL

adalargrubu@gmail.com
info@adalarcalismagrubu.com

TELEFON

+90 --- --- -- --
+90 --- --- -- --

TOP