ADALAR ÇALIŞMA GRUBU

2019 - 2021 yılları arasında Adaların sorunlarında ne değişti?

Adalardaki sorunların önemli bir kısmı, ekonomik olarak herhangi bir harcama gerektirmeyen, ancak yerel yöneticilerin bu sorunların çözülmesi konusunda irade göstermesiyle hallolabilecek sorunlardır. Bu konuda başarılı olunduğu kanaatinde değiliz.

Yapılan işler:

 • Faytonlar tamamen kaldırılmıştır. Yerine akülü araçlar getirilmiştir. Buna bağlı olarak ada sokakları koku ve pislikten arınmıştır. Adalardaki ulaşım daha hızlanmış olup ulaşım fiyatları normal düzeyde kalmıştır. Adada ikamet edenlere daha uygun fiyat uygulanmasını isabetli bir karar olarak değerlendirmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi, zamanla getirilen araçların ada kavramına daha uygun araçlarla değiştirileceğini belirtmiştir.
  Faytonlar adalarla özdeşleşmiş vasıtalardı. Koşulları çok iyi belirlenerek (fayton tipinden atlara, faytoncuların özelliklerine kadar) Büyükada’ya sayısı 25-30’u geçmeyecek sayıda sadece turistik amaçlı fayton konulmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Bu sayıdan çok daha azı Heybeliada’ya konabilir.
 • Büyükşehir Belediyesince Büyükada İskele meydanında kısmi bir yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır.
 • Büyükşehir Belediyesince Heybeliada ve Burgazada’daki tüm atık su boruları değiştirilmiş ve kısmi asfaltlama yapılmıştır.
 • Büyükada’da İSKİ tarafında su boruları bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Yine bu adamızda kısmi asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

Başlangıç da olsa bu çalışmaları memnuniyetle karşılamaktayız.

2019 yılı sonunda ortaya çıkan Covid-19 pandemisi şüphesiz Büyükşehir Belediyelerinin önceliklerini değiştirmiş, Belediyeler çok ciddi bir sağlık sorunuyla baş etmek zorunda kalmışlardır.

2019 yılında tespit ettiğimiz ve çözülmesinde yarar gördüğümüz sorunlara 2021’deki ilavelerimiz:

 • Büyük bir bölüm doğal, yerleşik bölümleri ise sit alanı olan Adalar’ın yıllardır yılan hikâyesine dönen 1/5000 ve 1/1000’lik Koruma Amaçlı İmar Planları, yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ele alınarak Adalar halkının da katılımı ile koordineli bir şekilde başlatılmış durumdadır. Bu çalışmaları takip etmeli ve gerekirse katkıda bulunmalıyız.
 • Adalarda çarpık yapılaşmaya izin verilmemelidir.
 • Büyükada’da faytonların kaldırılması ile boşalan meydan; çevresi, saat kulesi ve merkezi ile bir bütün olarak düşünülerek, Ada kültürel kimliğine uyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenlemede çok geç kalınmamalıdır. Düzenleme yapılıncaya kadar Fayton meydanı civarına açılacak olan işletmelere ya ruhsat verilmemeli ya da geçici ruhsat verilmelidir.
 • İKSV’nin katkısı ile 2015 ve 2019 yıllarında yapılan İstanbul Bienallerinde Büyükada’daki sergileme alanları yoğun bir ziyaretçi akınına uğramıştır. Kumsalda yer alan hasarlı durumdaki Rum Okulu bu amaca hizmet edecek bir Kültür Merkezine dönüştürülebilir.
 • Adalarda yaşayan sanatçıların katılımı ile sanatsal etkinlikler, festivaller düzenlenebilir (Şubat-Mart Mimoza Festivali, Mayıs-Haziran Çiçek Festivali, balık tutma, yelken turnuvası).
 • Heybeliada’ya bir at binme tesisi kurulabilir.
 • Lunapark meydanı tekrar düzenlenmelidir. Buradan Aya Yorgi Kilisesi ve lokantasına yaz aylarında çıkılıp inilmesini kolaylaştıracak bir araç tahsis edilmesinde yarar görmekteyiz.
 • İki yıldan beri İDO Deniz Otobüsü seferleri yapılmamaktadır. Bu seferlerin yapılmasında mutlak gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Adalar Çalışma Grubu

E-MAIL

adalargrubu@gmail.com
info@adalarcalismagrubu.com

TELEFON

+90 --- --- -- --
+90 --- --- -- --

TOP